Κλείσιμο

Λαρυγγοσκόπια

Η λαρυγγοσκόπηση είναι μια εξέταση ελέγχου του λάρυγγα , των φωνητικών χορδών, καθώς και των κοντινών δομών όπως το πίσω μέρος του λαιμού. Υπάρχουν διάφοροι τύποι λαρυγγοσκόπησης. . Ορισμένα λαρυγγοσκόπια είναι εύκαμπτα ,ενώ άλλα είναι άκαμπτα. Σε αυτή τη κατηγορία θα βρεις διάφορα μοντέλα λαρρυγγοσκόπιων.

Το λαρυγγοσκόπιο τοποθετείται μέσα στον ασθενή από τη μύτη ή το στόμα και κάτω από το λαιμό του. Η επιλογή του τύπου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το λόγο που πραγματοποιείται η λαρυγγοσκόπηση.  Σε μια άμεση λαρυγγοσκόπηση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι λαρυγγοσκοπίων, τα οποία είναι μακρά, λεπτά όργανα με φως και φακό ή μικρή βιντεοκάμερα στο τέλος. Σε μια έμμεση λαρυγγοσκόπηση,  συνήθως χρησιμοποιούνται λαρυγγοσκόπια που στοχεύουν με φως στο πίσω μέρος του λαιμού, που έχουν καλύμματα κεφαλής με προσαρτημένο έντονο φως. Επίσης, χρησιμοποιείται ένας μικρός, κεκλιμένος καθρέφτης στο πίσω μέρος του λαιμού για να ελεγχθούν οι φωνητικές χορδές